სპონსორებიდღის წესრიგი

09:00 - 10:00
რეგისტრაცია
10:00 – 10:30
კონფერენციის გახსნა/მისასალმებელი სიტყვა

საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი

 

სამინისტროს წარმომადგენელი (განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო)

10:30 – 12:00
კიბერუსაფრთხოების ეკოსისტემა საქართველოში - სამართლებრივ -ინსტიტუციური ჩარჩოები, სტრატეგია, კიბერ საფრთხეები და სახელმწიფოს როლი, კრიტიკული ინფრასტრუქტურების დაცვა

მოდერატორი: ნატა გოდერძიშვილი - სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო

 

მომხსენებლები:

1.    ლევან გიორგობიანი - თავდაცვის სამინისტრო, კიბერუსაფრთხოების ბიუროს დირექტორი

2.    დავით ქვათაძე - სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო

3.    ირაკლი გვენეტაძე - დამოუკიდებელი ექსპერტი

4.    ეკა გორდაძე - სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იუსტიციის სამინისტრო

12:00 – 12:30
შესვენება ყავით
12:30 – 14:00
კიბერუსაფრთხოების იურიდიული ასპექტები, კიბერდანაშაული და საერთაშორისო სამართალი, პიროვნების დაცულობა ინტერნეტ სივრცეში, ინტერნეტი და ბავშვები

მოდერატორი: არჩილ ჯანგირაშვილი - საქართველოს უნივერსიტეტი

 

მომხსენებლები:

1.    თამთა ტეფნაძე - ომბუდსმენი, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია;

2.    გიორგი პირველი - შსს აკადემია;

3.    გიორგი ჯოხაძე - ევროსაბჭოს კიბერდანაშაულის ოფისი, აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონალური პროექტი

4.    ზაქრო კაპანაძე - შსს - ს კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამმართველო

14:00 – 14:15
ბავშვების უსაფრთხოება ინტერნეტ სივრცეში (სპეციალური პრეზენტაცია)

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

14:15 – 15:00
სადილი
15:00 – 16:00
კიბერუსაფრთხოება და ბიზნესი - ფინანსური და საბანკო სექტორი
16:00 – 16:30
შესვენება ყავით
16:30 – 17:30
დეცენტრალიზებული სისტემები და კიბერუსაფრთხოება.

მომხსენებლები

კონტაქტი

  • კოსტავას 77ა თბილისი, საქართველო 0171
  • ტელეფონი: 2 55 22 22
  • ელ.ფოსტა: ug@ug.edu.ge